ХОМЕОПАТИЧНА ТЕРАПИЯ НА ДЕЦА:
 

Първичен преглед – 50 лв.
Изготвяне на идивидуален медицински картон
Преглед на пациента
Назначаване на терапия

Вторичен преглед – 40 лв.
Поддържане на идивидуален медицински картон
Преглед на пациента
Назначаване на терапия

Абонаментно месечно обслужване – 4 прегледа – 100 лв.

Извънредни (спешни) прегледи за деня:
Първичен преглед 60 – лв.
Вторичен преглед 50 – лв.

Прегледи в почивни и празнични дни: 
Първичен преглед 60 – лв.
Вторичен преглед 50 – лв.

ПСИХИАТРИЧНО И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА:

Индивиадуална психиатрична терапия
Терапия на хиперактивно поведение – 50 лв.
Терапия на депресивни състояния – 50 лв.
Терапия на емоционални проблемни състояния – 50 лв.
Терапия на ненаркотични зависимости – хранителни, хазарт, интернет – 50 лв !

Индивидуална психотерапевтична сесия -50 лв.

ХОМЕОПАТИЧНА ТЕРАПИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ:
Първичен преглед – 60 лв.
Изготвяне на идивидуален медицински картон
Преглед на пациента
Назначаване на терапия

Вторичен преглед – 50 лв.
Поддържане на идивидуален медицински картон
Преглед на пациента
Назначаване на терапия

Извънредни (спешни) прегледи за деня
Първичен преглед 70 – лв.
Вторичен преглед 60 – лв.

Прегледи в почивни и празнични дни 
Първичен преглед 70 – лв.
Вторичен преглед 60 – лв.

ПСИХИАТРИЧНО И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ:

Индивиадуална психиатрична терапия
Терапия на наркотични зависимости – алкохолизъм, наркомании и др. – 50 лв.
Терапия на ненаркотични зависимости – хранителни, хазарт, интернет – 50 лв.
Терапия на депресивни състояния – 50 лв.
Терапия на емоционални проблемни състояния – 50 лв.
Терапия на биполярно афективно разстройство – 50 лв.
Фамилно консултиране – 80 лв.
Индивидуална психотерапевтична сесия -50 лв.

Абонаментно месечно индивидуално обслужване :
4 седмици x 1 прегледа – вместо 200 лв. –  160 лв.
4 седмици x 2 прегледа – вместо 400 лв. – 300 лв.
4 седмици x 3 прегледа – вместо 600 лв.- 450 лв.

Абонаментно месечно фамилно консултиране :
4 седмици x 1 прегледа – вместо 320 лв. – 280 лв.
4 седмици x 2 прегледа – вместо 640 лв. – 550 лв.
4 седмици x 3 прегледа – вместо 960 лв. – 800 лв.

ОНЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ТЕРАПИЯ:
Уважаеми пациенти, поради големия интерес за консултиране на различни здравословни проблеми и тяхната хомеопатична терапия от началото на 2012 година, Ви предлагам интернет консултиране през електронната ми поща и през Skype (Skype име – doctor_ivo1). Цената на консултирането и назначаването на терапия е 50лв.  Запитване можете да направите през „формата за контакт

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ: чрез банков превод и пощенски запис.